info@dmn.bg

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли на страницата на DMN.BG
Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които DMN.BG предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазина https://dmn.bg. Моля, прочетете внимателно настоящите условия, те са задължителни за всички ползватели на уеб сайта.

I. Общи положения

Уеб сайтът: https://dmn.bg предоставя на потребителя възможност да ползва основна информация за предлаганите продукти и възможността за закупуването им чрез отправяне на заявка .Настоящите Общи условия в отделните си раздели регламентират взаимоотношенията между потребителите/клиентите и търговецът.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на dmn.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
Продуктите, които се намират на интернет страницата на dmn.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
След кликане на бутона „ПОРЪЧВАНЕ“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1.Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Онлайн магазина dmn.bg

2.Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3.Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

4.Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

5.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата dmn.bg

6.Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез dmn.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави и Интернет етиката;

7.Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1.ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2.ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на dmn.bg

3.ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез dmn.bg.

4.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

5.ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

6.Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: office@dmn.bg.

7.ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

8.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА

9.ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

10.ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите и устройствата.

IV. ДОСТАВКА

1.Доставката се осъществява чрез куриерската фирма “ “Econt”, като е въпрос на избор поръчката да бъде доставена до личен адрес или до офис на Еконт.

Цената за доставка е между 5.50лв и 9лв.
*За поръчки над 100лв – безплатна доставка.

2.Всяка направена поръчка разполага с опция ПРЕГЛЕД и ТЕСТ преди плащане в куриерската фирма.

3.ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриера.

4. Веднага след доставката, поръчката може да бъдат прегледана от клиента или упълномощено от него лице.При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

5.При отказ за получаване на стоката, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на пратката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, dmn.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

6.Ако доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, като Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й. Транспортните разходи за връщането на грешната стока биват поемани от dmn.bg

7.Срокът за доставка е до 2-3 работни дни. Ако пратката не е получена в посочения период за доставка от страна на клиента, и той не е бил уведомен от dmn.bg, клиентът може да се обади на телефонен номер за обслужване на клиенти: 0876252737 или да се свърже със dmn.bg, чрез имейл адреса: office@dmn.bg за статус на поръчката.

8.В съответствие с чл.59(1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липсва на наличност на дадена стока, определен размер, модел или консумативи, както и случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос или нова партида производство Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, модели и т.н.).
9.dmn.bg си запазва правото да отказва и не приема поръчки по негово усмотрение, като не е задължително да дължи обяснение за това.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VI.Авторски права

Всички графични изображения, снимки и дизайни на тениски в страницата на dmn.bg са обект на пълно авторско право, собственост на dmn.bg.
Dmn.bg разполага с пълни правни лицензи за използваните материали.

Цялото съдържание е  собственост на dmn.bg като съответните стоки и продукти са защитени от международните закони за защита на авторските права. Никой няма право да ги използва без писменото съгласие на dmn.bg.

dmn.bg има право да използва и публикува дизайни по идея на потребителя, но реализирани от dmn.bg

dmn.bg има право да публикува лични снимки на потребителите си, или на артикули, направени по поръчка на потребителя, съдържащи лични снимки или данни, само след изричното съгласие на конкретния потребител. За съгласие ще се счита и публикуването на снимката в сайта ни или в официалната ни фейсбук страница от самия потребител или чрез изрично разрешение.

ПРАВО НА ОТКАЗ

Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок до 14 дни. За да упражните правото си на отказ, трябва да използвате приложен стандартен формуляр за отказ. Можете да го попълните и подадете по електронен път приложен стандартен формуляр за връщане на стока.  Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ги получили. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.Стоката следва да бъде върната в търговски вид, да не е носена, прана, гладена и без увреждания с придужаващата я документация. Dmn.bg запазва правото си в случай, че върнатата стока е с видими следи от употреба, и/или без придуржаващата я документация, да прецени дали да приеме основателно върнатата стока.
dmn.bg си запазва правото да отказва връщане на стоки, изработени по индивидуална поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. (Подаръци по снимка)

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия също така и на основание промени в законодателството. Ако Потребителят не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в интернет страницата: „https://dmn.bg“ на своя компютър.

Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

Онлайн магазина dmn.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Благодарим Ви!
DMN.BG – Онлайн магазин за тениски и подаръци.

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.